Logo

همکاران

بیوگرافی کارکنان:

محرم حاجی‌زاده
نام و نام خانوادگی:
محرم حاجی‌زاده
سمت: کارشناس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
حوزه فعالیت: کارآموزی‌ها و مهارت‌افزایی دانشجویان
تحصیلات: کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی
 مهندس مقررینام و نام خانوادگی: مرتضی مقرری
تحصیلات : دانشگاه دولتی تبریز (کارشناسی عمران) – دانشگاه دولتی زنجان ( کارشناسی‌ارشد – سازه)
سال شروع فعالیت در گروه کارآفرین و ارتباط با صنعت دانشگاه بناب : 1397
سمت : کارشناس رسیدگی به قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی و فرصت های مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه.
سوابق مرتبط با مسئولیت فعلی : دفتر فنی و انجمن های علمی دانشگاه.
فعالیت های مرتبط با صنعت : ارائه خدمات فنی در حوزه طراحی و نظارت صنعت ساختمان سازی و همکاری مستمر با سازمان نظام مهندسی شهرستان بناب .

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و ششم بهمن 1399
  • توسط A. Esmaeelzadeh