Logo

معرفی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر داود جهانی مهندس کاوه افتخاری
رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
آدرس: دانشکده علوم پایه / طبقه اول
تلفن : 37745000-041 داخلی 1334
ایمیل: oir [at] ubonab.ac.ir

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه سیزدهم شهريور 1401
  • توسط A. Esmaeelzadeh