Logo

دوره‌های در حال برگزاری

دروس مهارتی ارائه شده برای ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ : 

 
لیست دوره‌ها
ردیف دوره مهارتی استاد ایام تدریس ساعت تدریس
1 دوره مقدماتی انسیس دکتر بابک عبازاده پنج شنبه ها 10-12
2 دوره مقدماتی کامسول دکتر توحید ادیبی پبج شنبه ها 12-14
3 دوره مقدماتی آردینو دکتر فریبرز رحیمی شنبه ها 17-19
4 دوره مقدماتی پروتئوس دکتر عسگر حاجی بدلی یکشنبه ها 19-21
5 دوره مقدماتی اتوکد دکتر صفا سلخی خسرقی سه شنبه ها 17-19
6 دوره مقدماتی آباکوس دکتر سمیه ملایی پنج شنبه ها 13-15
7  دروه مقدماتی   spss مهندس کامران دوشنبه ها 17-19
8 دوره مقدماتی برنامه نویسی اندروید دکتر حجت امامی پنج شنبه ها 16-18
9 دوره مقدماتی سالیدورک دکتر جهانی پنج شنبه ها 12-14
10 دوره مقدماتی متلب دکتر مهدی بابائی چهارشنبه ها 17-19


لیست دانشجویان ثبت نامی در کلاس های مهارتی
متلب  اندروید انسیس آباکوس سالیدورک اتوکد    spss  کامسول  پروتئوس اردینو
98361064 99361003 96004569 97381013 99361028 98361014 99320006 97361067 98371016 99340046
98361042 99361001 96361047 97361028 99361009 96361009 96423100 98371027 98371022 96340151
97381007 99391003 95361116 99361038 99361052 96361007 96414091 96361105 98371008 97340038
96381075 99361007 96361055 99361023 99361064 98382015 96004569 3.99E+08 99383011 98340062
97381010 98004536 96611073 99383004 99361011   97371035 99340046 95340139
97361009 97352001 97361026 99308009 99361012 98382024   97371003 98340001 96340191
97340038 95352140 99361029 99383010 9836102 98382038   97361067 96340191  
99381052 99361028 99361031 97381034 99361053 98382030   98371022    
97611003 99361030 99361040 99361037 99361061 97381026   97611044    
99357026 99361033 98361064 99383002 99361060 98381039   97611049    
99611022 99361034 98361042 97361046 99361035 99381058   98361029    
99383011 99361038 99383004 99383005 98361038 96432043   95361133    
98426001 99361053 99308009 96432039 96371065 98382033   97361049    
97371029 99361044 99383010 97361027 99361005 98381036   98611021    
96357087 99361005 99383002 96381085 99361031 98381016   96361009    
98381028 98381036 99383005 99383001 99361018 98381016   95361116    
99383008 96340151 98361029 96361051 99361044 97381045   97611003    
98340062 99357026 96432039 97381036 99361030 98381015   99361018    
98340001 98361051 99611022 97361024 97361071 99611011   96361051    
95340139 99361044 97361027 96361045 98361019 99361042   97361024    
98344002 98426001 96361103 98361023 98361041 99361023   96361045    
95344103 97371029 97361071 9.61E+08 99361035 96361105   95361147    
97381013 96357087 98361019 97381043 99361036 98382015        
99361041 96611073 98361023 97381043 99361039 98382024        
98361038 95344103 99611011 95361147 99361035 98382038        
97611044     95361147 98361014 98382030        
97611049     99361032 97352001 398753102        
99361037     99361053 96432043 96371065        
97361046     99361060 95352140 99320006        
96381001     96361007 96361055 99361031        
99383001     97381026 97371003 96414091        
97381036     97381007   96381085        
95361133     96381075   99361030        
97361049     97381010   98381028        
98344002     99361025   99383008        
961282127     96361047   98361041        
98611021     96423100   97381043        
      98381039            
      99381058            
      99381052            
      98381012            
      97371035            
      98381016            
      98381015            
      97361002            


دانشجویان عزیز در مورد کلاس های مهارت آموزی  به نکات ذیل توجه فرمایند:
1- شماره دانشجویی دانشجویان در کلاس ها به ترتیب زمان ثبت نام آنها در این لیست درج شده است.
2- در تمام کلاس ها اول لیست ثبت نام کننده گان در اولویت اول ذکر شده است و بعد لیست ثبت نامی ها در اولویت دوم ذکر شده است. 
3- همانطوریکه قبلا هم اعلام کرده بودیم کلیه ثبت نام ها در درس هایی که در اولویت اول انتخاب شده است مورد تایید است ولی برای اولویت های دوم شرایط کمی فرق می کند.
4- اگر شماره دانشجویی شما بعد از نفر بیستم در لیست کلاس ظاهر شده به معنی این است که شما آن درس را در اولویت دوم انتخاب کرده اید و لازم است از استاد درس برای حضور در کلاس اجازه بگیرید.
5- اگر شما درسی را در اولویت دوم انتخاب کردید ولی شماره دانشجویی شما قبل از نفر بیستم قرار گرفته معنی آن این است که ثبت نام شما در اولویت دوم هم مورد تایید گرفته است.
6- نظر به اینکه  سامانه یادگیری مجازی این کلاس ها هنوز آماده نشده است از هفته دوم کلاس ها تشکیل خواهد گردید.


در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد این دوره ها به آقای حاجی زاده در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بناب واقع در طبقه اول ساختمان علوم پایه مراجعه فرمایید.
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه پنجم اسفند 1399
  • توسط کاربر سایت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت