Logo

امور کارآموزیدانشجویان عزیز توجه فرمایند که :

۱- یک گروهی در فضای مجازی به نام <کارآموزی دانشجویان> تشکیل شده است و پیشنهاد می شود دانشجویان در هنگام تصمیم گیری برای اخذ درس کارآموزی در این گروه عضو بشوند و اگر سوالی هم داشتند در آن گروه مجازی مطرح بفرمایند.

۲- ساعات گذرانده در دوره های مهارتی که توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار می شود می تواند به عنوان جزئی از ساعات کارآموزی دانشجویان در نظر گرفته شود. برای این لازم است ابتدا گواهی گذراندن موفقیت آمیز دوره مهارتی را از گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه دریافت کنید.

 ۳- آقای حاجی زاده همکار عزیزمان در گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مسئول رسیدگی به کارآموزی دانشجویان  می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با ایشان تماس حاصل فرمایید. اگر مشکل شما حل نشد می توانید با آقای مهندس افتخاری رئیس گروه ارتباط با صنعت با شماره تماس 04161811334 تماس بگیرید.
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه چهارم مرداد 1402
  • توسط A. Esmaeelzadeh