Logo

اهداف و وظایف

با توجه به تعريف مأموريت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوري براي دانشگاههاي برتر كشور، اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه بناب با ساختار و اهداف جديد، فعاليت‌ها و نيروهاي خود را در راستاي گسترش ارتباط ارکان پژوهشی دانشگاه بناب با صنایع، مراكز اقتصادي، سازمانها و بخش كشاورزي سازماندهي كرده است.

industry-academia-collaboration
اهداف:
 • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح استانی، ملی و بین المللی و قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
 • فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره
 • زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه
 • نظارت و كنترل بر قراردادهاي پروژه های پژوهشي
 • همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه
 • ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي
 • ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري
 • افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي از طريق ساختارهاي موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده‌ها و مشاركتهاي حقوقي در كليه زمينه‌هايي كه دانشگاه بناب در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد

وظایف:
 • تشکیل کمیته های همکاری علمی-پژوهشی با سازمانهای مختلف.
 • انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه.
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخش های مختلف جامعه.
 • سیاست گذاری و تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.
 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی.
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش آموختگان.
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.
 • همفکری با مدیران گروههای آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی.
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به موسسات و دستگاههای اجرایی مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات.
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی.
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی _کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.
 • همکاری با سازمانها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی – تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل.
 • ترتیب بازدید مسئولین بخش های مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط.
 • ویرایش شده
 • در چهارشنبه هشتم بهمن 1399
 • توسط A. Esmaeelzadeh